Get Adobe Flash player

Terapia poznawczo - behawioralna

Terapia poznawczo -  behawioralna

Główne cele terapii behawioralnej to redukowanie zachowań niepożądanych, rozwijanie zachowań deficytowych i utrzymywanie efektów terapii. Zachowania deficytowe to te zachowania, które uważa się za pożądane , a które u osób autystycznych i niepełnosprawnych intelektualnie występują zbyt rzadko lub nie występują wcale.                                             
Zadaniem terapeuty behawioralnego jest kształtowanie jak największej liczby zachowań adaptacyjnych, które rozwijają   niezależność i umożliwiają  efektywne funkcjonowanie w środowisku osobom z niepełnosprawnością.

W procesie terapii behawioralnej wyodrębnia się cztery fazy:

l  diagnostyczną

l  wzbudzania motywacji do zmiany

l  zastosowanie określonej procedury terapeutycznej

l  utrwalenie zamian powstałych podczas terapii