Get Adobe Flash player

Grupa wsparcia z elementami socjoterapeutycznymi

Socjoterapia jest jednym ze sposobów stworzenia młodzieży warunków do zdobywania doświadczeń społecznych, umożliwiających zajście procesom socjoterapeutycznym (zmiana sądów o rzeczywistości, sposobów zachowań i odreagowania emocjonalnego).

 

Celem zajęć jest:

  • budowanie poczucia własnej wartości;
  • akceptowanie swoich własnych ograniczeń, dawanie sobie prawa do popełniania błędów;
  • zwiększenie samodzielności, poszerzanie możliwości wyboru i działania;
  • nauka otwartego, bezpośredniego zachowania wobec innych osób w grupowych sytuacjach „tu” i „teraz”;
  • nauczenie się proszenia o to, czego w danej chwili potrzebujemy;
  • nauczenie się stawiania czoła życiowym trudnościom i konstruktywnego radzenia sobie z napięciami;
  • nauczenie się znajdowania oparcia w otoczeniu, mówienie „nie” w sytuacjach trudnych.

 

Dalszym elementem rozwoju grupy jest drama, która motywuje do działania, niweluje zahamowania oraz rozwija wyobraźnię. Ponadto wyzwala spontaniczne reakcje emocjonalne, uczy podejmowania decyzji i reagowania na różne sytuacje społeczne.

Młodzież wystąpiła w dramach pt. „Matrix”, „Step up”. W przygotowaniu jest drama pt. „Dla wszystkich moich inspiracji”.