Get Adobe Flash player

Rehabilitacja ruchowa

Rehabilitacja dzieli się na rehabilitację leczniczą, społeczną i zawodową. Podopieczni w DOA mają zapewnioną rehabilitację grupową i indywidualną.

Ćwiczenia indywidualne prowadzone są według indywidualnych programów rehabilitacyjnych. Mają one na celu wykorzystanie maksymalnego potencjału rozwojowego osoby ćwiczonej.

W celu ich zapewnienia poza standardową kinezyterapią  miejscową, wykorzystywane są następujące metody pracy:

 • metoda Bobathów,
 • refleksologia,
 • muzykoterapia dogłębna komórkowa,
 • dotyk dla zdrowia,
 • terapia ręki,
 • neurokinezjologiczna terapia taktylna dr S. Masgutowej,
 • hydromasaż perełkowy,
 • masaż wirowy stóp i rąk.

Ćwiczenia grupowe nastawione są na wzmocnienie ogólnej kondycji fizycznej ćwiczących poprzez:

 • utrzymanie i wzmocnienie siły mięśniowej,
 • zachowanie pełnego zakresu ruchu w stawach,
 • utrzymanie właściwej sprawności układu oddechowego, krążeniowego i nerwowego,
 • rozwinięcie mechanizmów kompensacyjnych (według uwarunkowań indywidualnych).

W tym celu kinezyterapia ogólna poszerzona została o następujące metody pracy:

 • Kinezjologię Edukacyjną,
 • Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • Program Aktywności i Komunikacji Knillów,
 • Metodę Stymulacji Seryjnych Powtórzeń,
 • Trening Aktywności Motorycznej – MATP,
 • metodę Pilatesa,
 • treningi aerobowe,
 • trening autogenny Schulza.

Poza gimnastyką poranną, ćwiczenia ruchowe prowadzone są w małych grupach, zgodnie z zasadami kinezyterapii ogólnej.

Ćwiczenia aerobowe

MATP

Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

Głównymi celami tej metody są: kształtowanie świadomości własnego ciała, budowanie poczucia bezpieczeństwa, zdobywanie umiejętności koncentrowania uwagi, poczucie zaufania do siebie i do innych, umiejętność prawidłowego wyrażania swoich emocji, rozwijanie zdolności do relaksowania się, współdziałanie w grupie, kształtowanie związku jednostki z otoczeniem, rozwijanie sprawności motorycznej, rozwój kreatywności, doznanie przyjemności, radości i zabawy.