Get Adobe Flash player

Pracownia Terapeutyczna VIII

Podstawowym celem pracowni terapeutycznej jest rozwijanie motywacji do aktywności i niezależności podopiecznych, usprawnianie ruchowe, rozwijanie komunikacji werbalnej i alternatywnej, budowanie wiary we własne siły i możliwości.

 

Metody pracy:

  • terapia ręki,
  • Integracja Odruchów Twarzy,
  • Neurokinezjologiczna Terapia Taktylna wg S. Masgutowej,
  • stymulacja sensoryczna (wzrokowa, słuchowa, dotykowa.