Get Adobe Flash player

Pracownia Terapeutyczna III

Założeniem pracowni terapeutycznej są działania, zmierzające do realizacji następujących celów:

 

  • trening umiejętności społecznych, przestrzeganie norm zachowania w grupie,
  • program stymulacji sensorycznej, dopasowanej do indywidualnych potrzeb podopiecznych,
  • dostarczanie pozytywnych doświadczeń, rozbudzających zainteresowanie oraz sytuacji, które pozwolą na doświadczenie sprawczości i sukcesu,
  • modyfikowanie zachowań niepożądanych społecznie,
  • motywowanie do komunikowania się za pomocą alternatywnych metod z jednoczesnym zachęcaniem do próby werbalnego porozumiewania się,
  • doskonalenie czynności samoobsługowych, dbanie o porządek i czystość otoczenia.

 

W ramach zajęć realizowane są również wycieczki tematyczne (np. do Państwowej Straży Pożarnej, Eurohansy itp.), wyjścia na imprezy i wystawy związane z kulturą. Wsółpracujemy również z Biblioteką Miejską (filia nr 7 i filia nr 3) oraz wolontariatem z Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Puławach.

Pobyt w Ośrodku często  umilają nam spotkania integracyjne oraz imprezy okolicznościowe.