Get Adobe Flash player

Pracownia Terapeutyczna II

Do głównych zadań pracowni zalicza się:

 • wspomaganie rozwoju poznawczego poprzez zachęcanie do aktywności własnej
 • usprawnianie kanałów sensorycznych: wzrokowego, słuchowego, czucia powierzchniowego i propriocepcji,
 • trening umiejętności społecznych w zakresie czynności samoobsługowych,
 • usprawnianie koordynacji wzrokowo - ruchowych,
 • kształtowanie umiejętności przestrzegania norm społecznych,
 • rozwój komunikacji werbalnej i alternatywnej (korzystanie z gestów, zdjęć oraz edytora tekstu na komputerze).

 

Stosowane metody i techniki pracy w grupie:

 • metoda behawioralna,
 • trening społeczny
 • metoda F. Affolter,
 • stymulacja sensoryczna,
 • strukturalizacja miejsca, czasu i przestrzeni.