Get Adobe Flash player

Pracownia Terapeutyczna V

Założeniem pracowni terapeutycznej są działania zmierzające do realizacji następujących celów:

 • trening umiejętności społecznych, przestrzeganie norm zachowania w grupie,
 • program stymulacji sensorycznej dopasowany do indywidualnych potrzeb podopiecznych,
 • dostarczanie pozytywnych doświadczeń rozbudzających zainteresowania oraz sytuacji, które pozwolą na doświadczenie sprawczości i sukcesu,
 • modyfikowanie zachowań niepożądanych społecznie,
 • rozwój komunikacji werbalnej i alternatywnej za pomocą gestów, zdjęć,
 • doskonalenie czynności samoobsługowych, dbanie o porządek i czystość otoczenia,
 • usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowych,
 • usprawnianie kanałów sensorycznych: wzroku, słuchu, czucia powierzchniowego i priopriocepcj.


Stosowane metody i techniki pracy w grupie:

 • trening społeczny,
 • metoda F. Affolter,
 • stymulacja sensoryczna,
 • metoda behawioralna,
 • strukturalizacja miejsca, czasu i przestrzeni,
 • elementy kinezjologii edukacyjnej,
 • muzykoterapia dogłębna komórkowa,
 • elementy Terapii Taktylnej wg S.Masgutowej.