Get Adobe Flash player

Pracownia Ceramiczna

Celem działań podejmowanych w pracowni ceramicznej jest przede wszystkim kształtowanie wyobraźni twórczej podopiecznych, wyzwalanie w nich zainteresowań artystycznych, zdobywanie przez nich umiejętności praktycznych oraz rozwijanie zdolności manualnych.
Realizacja powyższych celów odbywa się zarówno poprzez oddziaływania praktyczne, jak również zaznajamianie podopiecznych z historią ceramiki.
Oddziaływania w pracowni ceramicznej umożliwiają podopiecznym: poznanie technik obróbki gliny oraz sposoby jej przechowywania, sposoby formowania ceramiki, a także zaznajamianie z zasadami suszenia wyrobów ceramicznych.


Pracownia ceramiczna zapewnia także możliwość pozyskania umiejętności zdobień z wykorzystaniem zarówno narzędzi ceramicznych, jak również szkliw, angob oraz farb do ceramiki.
Efekty prac podopiecznych są eksponowane na kiermaszach okolicznościowych i imprezach integracyjnych.

W zakresie oddziaływań terapeutycznych w pracowni ceramicznej znajdują się również treningi umiejętności społecznych. W związku z powyższym realizowane są treningi takie jak prowadzenie rozmowy i rozwiązywanie problemów samoobsługi (higieniczny, kulinarny, budżetowy) oraz umiejętności praktycznych.

W ramach zajęć realizowane są również wycieczki tematyczne (np. do Państwowej Straży Pożarnej, na Policję itp.), wyjścia na imprezy i wystawy związane z kulturą. Współpracujemy również z Biblioteką Miejską (filia nr 7 i filia nr 3) oraz wolontariatem z Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Puławach.