Get Adobe Flash player

Metoda Feldenkrais

To metoda ruchowa, która polega na odkrywaniu najlepszej, najwygodniejszej dla naszego ciała formy ruchu. Oparta jest na poszukiwaniu łatwego ruchu, lekkości ruchu, bazującego na świadomości i zrozumieniu, jak prawidłowo ciało powinno funkcjonować, bardziej niż na wzmacnianiu i rozciąganiu mięśni. Metoda Feldenkraisa opiera się na niespotykanej nigdzie indziej w przyrodzie, możliwości uczenia się. Dzięki temu możliwy jest ciągły rozwój naszego potencjału, zatem ruch (który najłatwiej podlega świadomej kontroli) wykorzystywany jest jako środek do tego rozwoju. Jest to metoda reedukacji ruchowej, samopoznania i rozwoju swojego potencjału poprzez ruch.

Korzyści ze stosowania Metody Feldenkraisa to m. in.:

  • poprawa postawy i koordynacji
  • redukcja stresu
  • zwiększenie repertuaru ruchowego
  • rozwinięcie świadomości siebie
  • nauka poruszania się z większą łatwością i elegancją
  • zmniejszenie chronicznego bólu i zmęczenia
  • umiejętność przezwyciężania i unikania kontuzji
  • odkrycie harmonii ruchu