Get Adobe Flash player

Dogoterapia

Dogoterapia to metoda wspomagająca proces rehabilitacji i terapii z udziałem odpowiednio wyszkolonych psów w celu pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

Celem zajęć jest:

 • poprawa jakości życia,
 • poszerzanie wiedzy na temat hodowli i opieki nad psami,
 • nauka umiejętności zachowania w sytuacjach zagrażających,
 • oddziaływanie na sferę emocjonalną,
 • eliminowanie agresji i autoagresji u dziecka,
 • rozwój empatii i poprawa samooceny,
 • poprawa funkcjonowania motoryki dużej i małej,
 • wpływ na rozwój autoorientacji i orientacji przestrzennej,
 • wspomaganie procesów koordynacji wzrokowo- ruchowej,
 • rozwój komunikacji alternatywnej,
 • stymulacja wielozmysłowa.